O kvapku lepší partneri

Union zdravotná poisťovňa

Aktuálne

MÁTE SLINU? Buďte "DOBRÁK OD KOSTI"

Po úspešnej jarnej celoslovenskej charitatívnej kampani „Máte Slinu“ počas, ktorej sa do registra darcov kostnej drene SR prihlásilo viac ako 5000 nových darcov, zahájila Nadácia KVAPKA NÁDEJE letné pokračovanie kampane, zamerané na získanie ďalších nových darcov kostnej drene pod názvom Dobrák od kosti. Primárnym cieľom kampane je popularizovať problematiku transplantológie a darcovstva kostnej drene a osloviť širokú verejnosť so snahou získania čo najväčšieho počtu potenciálnych darcov pre Národný register darcov kostnej drene SR. Verejnosť môže projekt podporiť aj dobrovoľnými finančnými darmi, resp. kúpou benefičných predmetov „Dobrák od kosti“. Takto získané prostriedky budú súčasťou verejnej zbierky „Dobrák od kosti“, ktorej výnos bude použitý na zakúpenie nového na Slovensku jedinečného prístroja na diagnostiku, liečbu a monitorovanie detských hemato-onkologických malignít.

Verejná zbierka DOBRÁK OD KOSTI" na obdobie od 15.06.2016 do 30.09.2016 bola povolená Rozhodnutím MV SR číslo SVS-OVS3-2016/019460 zo dňa 01. 06. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť       07. 06. 2016 a  je zapísaná v registri zbierok pod registrovým číslom zbierky 000-2016-019460.

 

 

 

 

15. 06. 2016 - Expodom "zastrešil" našu novú kampaň

Všetkým O Kvapku Lepším priateľom a podporovateľom si dovoľujeme s potešením oznámiť, že po úspešnej jarnej kampani „“Máte Slinu?“, počas ktorej sa do registra darcov kostnej drene SR zaregistrovalo viac ako 5.000 nových potenciálnych darcov krvi, sme sa rozhodli, že verejnosti priblížime ciele a aktivity našej nadácie aj participáciou na najpopulárnejších letných hudobných festivaloch. Našich dobrovoľných zástupcov, ale aj mediálne známych a populárnych podporovateľov budete mať možnosť stretnúť na všetkých piatich festivaloch Funrádio Dohoda, kde budete mať možnosť zapojiť sa zábavnou a atraktívnou formou do projektov na podporu detskej onkológie a hematológie, alebo sa aj zaregistrovať do registra darcov kostnej drene SR.

Náš propagačný stánok, v ktorom nás počas celého leta na festivaloch nájdete nám nezištne poskytol dodávateľ rozkladacích stanov pre všetky príležitosti http://www.expodom.sk, ktorému týmto za láskavosť a štedrosť srdečne ďakujeme

 

27. 01. 2016 - UPOZORNENIE - Veľmi si vážime každú registráciu, ale bohužiaľ do kampane "MATE SLINU?" sa môžu zapojiť len poistenci slovenských zdravotných poisťovní. Záujemcovia, ktorí žijú mimo územia Slovenska a sú poistencami zahraničných poisťovní odporúčame registrovať sa v prípade záujmu o darcovstvo v lokálnych registroch, ktoré sú vo všetkých krajinách EU.

 

25.01.2016 - UPOZORNENIE - Prosíme všetkých záujemcov o registráciu, aby pri vyplňaní prihlášky pozorne vyplnili všetky požadované údaje, hlavne uviedli presnú adresu vrátane ulice a súpisného/orientačného čísla. Bez úplnej adresy nie je možné Vám doručiť testovacie balíčky. Ďakujeme za Vašu ochotu pomáhať.

 

19.01.2016 Slovenská pošta prevzala prvé zásielky s testovacími balíčkami na odber slín. Administrácia bohužiaľ trvala dlhšie ako sme predpokladali, ale veríme že všetci zaregistrovaní dostanú balíčky v najbližších dňoch. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a nezištnú vôľu pomáhať.

info aktuálne chcem sa stať darcom
PRIHLÁŠKA
galéria a médiá download najčastejšie otázky kontakt

© Design & hosting: A.I.S., s.r.o., 2015